TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZARZĄD DZIELNICOWY

WARSZAWA BIAŁOŁĘKA

Podmiotem działań TPD zawsze było i jest dziecko

Stąd główna nasza działalność skupiona jest

na bezpośredniej pracy z dzieckiem.

oraz jego rodzina.

 

KRS 0000134684

nr konta 97 1060 0076 0000 4040 6002 4747

Dzialamy od 1994 roku, posiadamy status organizacji pożytku publicznego

 

 

                       

zajęcia dla dzieci.jpg

1.ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

2.ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

3.ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI BAJKOTERAPII

4.ZAJĘCIA METODĄ DOBREGO STARTU

5.ŁATWIEJSZY DOSTĘP DO WIEDZY: JĘZYK ANGIELSKI I INFORMATYKA

6.DOGOTERAPIA

7.ZAJĘCIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ

8.WARSZTATY PLASTYCZNO-TECHNICZNYCH Z ELEMENTAMI TERAPII ZAJĘCIOWEJ

9.ZAJĘCIA „KUCHNIA ŚWIATA” i „JEM ZDROWO, ŻYJĘ ZDROWO”

10.ZAJĘCIA WARSZAWA MOJE MIASTO

11.ZUMBA

12.KONSULTACJE DLA RODZICÓW

13.PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE i PEDAGOGICZNE

14.COACHING

15.WYCIECZKI

16.INNE ZAJĘCIA