TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZARZĄD DZIELNICOWY

WARSZAWA BIAŁOŁĘKA

Podmiotem działań TPD zawsze było i jest dziecko

Stąd główna nasza działalność skupiona jest

na bezpośredniej pracy z dzieckiem.

oraz jego rodzina.

 

KRS 0000134684

nr konta 97 1060 0076 0000 4040 6002 4747

Dzialamy od 1994 roku, posiadamy status organizacji pożytku publicznego

 

 

Aktualności

 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKUI. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU
   1. Forma placówki wypoczynku: zimowisko
   2. Adres placówki: ul. Piaseckiego 14 a, 34-500 Zakopane
   3. Czas trwania    19.01.2018 r- 27.01.2018 r.Warszawa,

.......................................................                           ...................................................................
  (miejscowość, data)                                                      (podpis organizatora wypoczynku)
II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA   
     PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU
   1. Imię i nazwisko dziecka      ..................................................................................................................
   2. Data urodzenia ......................................................................................................................................
   3. Adres zamieszkania ..................................................................................... telefon ............................
   4. Nazwa i adres szkoły   .................................................................................................klasa ................
   5. Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku:   
       .......................................................................................................................telefon ............................
   6. Numer Legitymacji Szkolnej………………………………………...………………………………..
   7. Wzrost……. 8.Waga……… 9. Rozmiar obuwia…………
   10. Uczestnictwo dziecka we mszy św. TAK   NIE ( prosimy o zaznaczenie)
Dziecko   obowiązkowo ma mieć  przy sobie aktualną Legitymację Szkolną, Książeczkę Usług Medycznych i kask ochronny.

.........................................                                          ......................................................
 (miejscowość, data)                                                          (podpis ojca, matki lub opiekuna)

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA (np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary, czy u dziecka występowały w ostatnim roku lub występują obecnie *: drgawki, utraty przytomności, zaburzenia równowagi, omdlenia, częste bóle głowy, lęki nocne, trudności w zasypianiu, tiki, moczenia nocne, częste bóle brzucha, wymioty, krwawienia z nosa, przewlekły kaszel, (lub katar, anginy), duszność, bóle stawów, szybkie męczenie się, niedosłuch, jąkanie, inne);
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Nr PESEL  ............................................................                                              
STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA NA PLACÓWCE WYPOCZYNKU.
W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje

..............................................                                                      .....................................................
               (data)                                                                            (podpis matki, ojca lub opiekuna)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka, danych osobowych oraz fotografowanie i nagrywanie wizerunku mojego dziecka, przez organizatorów zimowiska do celów związanych z realizacją zimowiska, promocji organizacji, i sponsorów wypoczynku oraz do przetwarzania powyższych danych w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka.
Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.)

..............................................                                                 .....................................................
               (data)                                                                        (podpis matki, ojca lub opiekuna)
IV. INFORMACJA Rodzica o szczepieniach lub kopia strony dotycząca szczepień
      lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień
Szczepienie ochronne (podać rok): tężec .........., błonica .........., dur .........., inne...................................... ......................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….

.....................................................                                        ........................................................
           (data)                                                                                     ( podpis pielęgniarki)  
 V. INFORMACJA o funkcjonowaniu dziecka i jego specjalnych potrzebach - wypełnia rodzic
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

......................................................................                ....................................................................................
                   (data)                                                             (podpis rodzica-opiekuna)
VI. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA
Postanawia się:
1. Zakwalifikować i skierować dziecko do udziału w placówce wypoczynku:
         Tak / Nie
2. Odmówić skierowania dziecka na placówkę wypoczynku ze względu ......................................................................................................................................................................
    

…......................................                                        ......................................................................
                (data)                                                                                    (podpis)
 
VII. POTWIERDZENIE  POBYTU  DZIECKA W  PLACÓWCE  WYPOCZYNKUDziecko przebywało na Zimowisku, ul. Piaseckiego 14 a, 34-500 Zakopane , organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Dzielnicowy Warszawa Białołęka.
Od dnia............................................................. Do dnia.............................................................................         

....................................                        .................................................................................
              (data)                                                                  ( podpis kierownika)

VIII. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE POBYTU W
         PLACÓWCE WYPOCZYNKU (dane o zachorowaniach, urazach, dolegliwościach przewlekłych i  leczeniu itp.)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji dziecka.


………………….................                    .......................................................................................
 (miejscowość, data)                           (podpis lekarza lub pielęgniarki placówki wypoczynku)
IX. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY - INSTRUKTORA O DZIECKU PODCZAS POBYTU W PLACÓWCE WYPOCZYNKU.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................                                          
   (miejscowość, data)                     (podpis wychowawcy)

DODATKOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W ZIMOWISKU:
1. Uczestnik zimowiska zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez wychowawców, stosować się do regulaminów oraz do poleceń wychowawców.
2. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (ubrania, obuwie przybory toaletowe oraz leki podstawowe w razie przeziębienia, uczulenia, bólu brzucha, gorączki, lokomocyjne - te leki, które używa w domu, w takich sytuacjach, leki powinny być zapakowane w oddzielnej, podpisanej torebce i przekazane na zbiórce wychowawcy, itp.).
3. Uczestnik, który bierze leki na stałe, jak wyżej, powinien przekazać je na zbiórce wychowawcy oraz mieć adnotację od rodzica w karcie wypoczynku.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt typu: telefony komórkowe i inne rzeczy wartościowe uczestników, jednocześnie prosimy, o niezabieranie ze sobą na wyjazd PS3, XBOX i itp. sprzętów elektronicznych.
5. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą na wypoczynek książeczkę zdrowia,  legitymację szkolną i kask ochronny.
6. W przypadku spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem lub poważnego naruszenia regulaminu zimowiska uczestnik zostanie wydalony z placówki wypoczynku na koszt własny (rodziców lub opiekunów).
7. Uczestnik (rodzice, lub opiekunowie) ponosi materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone
podczas pobytu na zimowisku

.………………….......................              ...............................................................
   (miejscowość, data)                                  (podpis ojca, matki lub opiekuna)

Zimowisko 2018- ZAKOPANE
W terminie od 19.01.2018 do 27.01.2018 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci organizuje zimowisko dla dzieci  wieku od 7 lat do ukończenia szkoły średniej.
Koszt: 750 zł dla wychowanków naszych placówek, 1000 zł dla dzieci spoza naszych placówek. Zaliczka płatna do 15 listopada. Końcowa wpłata do 20 grudnia 2017.
Wyjazd na zimowisko i powrót do Warszawy: Będziemy podróżowali pociągiem. Wyjazd z dworca Wschodniego w piątek- 19 stycznia 2018 r. Zbiórka  w holu dworca o godzinie 21.30. Każde dziecko, koniecznie musi mieć przy sobie podbitą legitymację szkolną, którą rodzice są zobowiązani przekazać wychowawcom zimowiska w czasie zbiórki. Brak legitymacji skutkuje dodatkowymi opłatami, które ponoszą rodzice. Wracamy 27 stycznia pociągiem, który wyjeżdża z Zakopanego o 16.47, a Warszawie  Wschodniej będzie ok. 23.30.
Miejsce wypoczynku: Dom wczasowy Świerk, ul. Piaseckiego 14 A, 34-500 Zakopane www.swierk.com.pl. Ośrodek znajduje się przy Równiach Krupowych w bezpiecznej i zacisznej części miasta, ok. 5 minut pieszo od głównej ulicy Zakopanego Krupówek.
W Ośrodku znajduje się: stołówka, sala telewizyjna, świetlica, sala ping-ponga.
Pokoje: Dzieci będą wypoczywały w pokojach 2- 3 osobowych. Część pokoi z własną łazienką, pozostałe- na dwa pokoje- łazienka.
Posiłki: Śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja. Jedzenie jest bardzo dobre!
Program: Głównym celem naszego wyjazdu jest jazda na nartach. Dzieci, które nigdy nie jeździły na nartach, będą miały zapewnionego instruktora narciarskiego. Na miejscu wypożyczymy sprzęt narciarski.
Ponadto jeden dzień spędzimy w wodach termalnych w Chochołowie. Gdzie wygrzejemy się po intensywnym pobycie na stoku.
Planujemy piesze wycieczki do  ciekawych miejsc Zakopanego i jego okolic np. wycieczka na Gubałówkę, piesze wycieczki po dolinach w okolicach Zakopanego, zmagania w śnieżnym labiryncie i inne atrakcje dostępne w czasie naszego wyjazdu.
Kadra: Wychowawcami będą pedagodzy ze Środowiskowych Ognisk TPD- Białołęka
Zapisy osobiście w placówkach TPD- Środowiskowych ogniskach Wychowawczych przy ul. Marywilskiej 56( 22 676-91-65) a i przy Pl. Światowida 3      ( 22 614-20-23). Ilość miejsc ograniczona!!!
W naszym programie planujemy przede wszystkim dobra zabawę, masę uśmiechu i tony radości!!!

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież w wieku od 9 lat do 16 lat.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Dzielnicowy Warszawa-Białołęka, organizuje w 2018 roku kolonie w Grecji, w miejscowości Platamonas, z jedną z najpiękniejszych plaż greckiej Riwiery Olimpijskiej. Ośrodek wypoczynkowy położony jest 150 m od morza w pięknej zielonej okolicy ze strzeżoną plażą.

 • Termin   26.06.2018   - 08.07.2018
 • Koszt 1650 zł, płatne w 6 ratach : -   październik 2017- 400 zł,( do 30 października)

-   listopad 2017 -     350 zł ( płatne do 30 listopada)

-   grudzień 2017 -   300 zł ( płatne do 30 grudnia )

-   luty 2018             - 200 zł( płatne do 28 lutego)

-   marzec 2018       - 200 zł ( płatne do 30 marca)

-   kwiecień 2018   - 200 zł ( płatne do 30 kwietnia)

 • Podróż autokarem klasy lux ( dvd, klimatyzacja, barek, wc), zbiórka w dniu wyjazdu( godzinę wyjazdu podamy w czerwcu) ul. Marywilska 56
 • Postoje co 4/5 godzin i w razie potrzeby.
 • Ośrodek, w którym będą wypoczywały dzieci- Platanos.
 • Pokoje- każdy pokój posiada osobna łazienkę, aneks kuchenny, tv , parasol plażowy i umeblowany balkon.
 • Ośrodek Platanos posiada: w-f, stół do ping- ponga, grill. Zapewniona całodobowa opieka rezydenta.
 • Wyżywienie – stołówka na miejscu, trzy posiłki dziennie- śniadanie, lunch, obiadokolacja, owoce, napoje
 • Ubezpieczenie uczestników i bagażu.
 • Kadra pedagogiczna: wychowawcami kolonii będą pedagodzy-socjoterapeuci z Ognisk TPD- Białołęka
 • W cenie wyjazdu wycieczki :

- Olimp,

- wyjazd do miejscowości Platamonas,

- wycieczka na tradycyjny, lokalny grecki targ- bazar w Leptokarii

Dodatkowo płatne: Dla chętnych dzieci fantastyczna wycieczka – rejs statkiem na wyspę Skiatos, koszt wycieczki 40 euro.

Zapisy osobiście w placówkach TPD:                                                                          

   1. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze- ul. Marywilska 56 , tel: 22 676- 91-65

2 Środowiskowe Ognisko Wychowawcze – Pl. Światowida 3, tel:22 614-20-23

Od 22 lat organizujemy wyjazdy kolonijne i zimowe, mamy sprawdzoną, profesjonalną kadrę.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

Wspaniała wiadomość!!!

9 września 2017 roku nasz wirtualny podopieczny PEDRO

znalazł dom w Warszawie.    Życzymy mu i jego obecnej Rodzinie wielu wspaniałych chwil i fantastycznej przyjaźni.