ZAPRASZAMY NA DARMOWE:

 

LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

 

I. Nauczanie dzieci w wieku przedszkolnym  z uwzględnieniem metody Total Physical Response 

 

przy wykorzystaniu pomocy audiowizualnych, poprzez gry i zabawy grupowe, elementy dramy i 

 

naukę angielskich wierszy i piosenek.

 

beztytuu.jpg

II. Nauczanie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z naciskiem na konwersacje z użyciem metody 

 

komunikatywnej oraz  naukę elementami gramatyki. Przygotowanie do egzaminów kończących 

 

szkołę podstawową, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. Powtarzanie i utrwalanie 

 

wiadomości.

 

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE:

 

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym:

 

I. Zapoznanie się  z  komputerem. Bezpieczeństwo i higieniczna praca przy komputerze. Obsługa 

 

komputera i jego znajomość.

 

II. Poznanie elementów systemu operacyjnego Windows (PAINT, WordPad, Notatnik, kalkulator).

 

III. Komputerowe gry edukacyjne. (Doskonalenie umiejętności nazywania urządzeń 

 

komputerowych. Rozwijanie umiejętności pisania liter za pomocą klawiatury).

 

IV. Internet – oknem na świat (Poznanie pojęć:  internet i netykieta. Kształcenie umiejętności 

 

właściwego zachowania się i zachowania bezpieczeństwa w internecie – zapoznanie się z 

 

zasadami netykiety.Poznanie sposobu połączenia się z internetem.Wyjaśnienie, czym jest strona 

 

WWW oraz przeglądarka internetowa).

 

Dzieci w wieku 9-12 lat: 

 

I. Nauczanie obsługi komputera,

 

- Zapoznanie z budową komputera w teorii i praktyce.

 

II. Praktyczne zastosowanie komputera,

 

- Tworzenie i zapisywanie rysunku/dokumenty w edytorze PAINT/WORD lub innych programach 

 

graficznych/biurowych,

 

- Tworzenie własnej kompozycji,

 

- Poznanie zasad redagowania tekstu,

 

- Ozdabianie tekstu rysunkami,

 

- Wstawianie tabel w dokumentach,

 

- Tworzenie własnego dokumentu.

 

III. Poznanie zagrożenia wynikające z nieograniczonego dostępu do informacji w sieci 

 

internetowej,

 

- Uczenie skutecznego poszukiwania informacji w sieci, 

 

- Poznanie konfiguracji skrzynki pocztowej.  

 

IV. Podstawy programowania - podstawy Logomocji. Rozwijanie zdolności analitycznego 

 

myślenia. 

 

V. Tworzenie strony internetowej - poznanie kreatora online - udostępnianie strony w sieci 

 

internetowej i lokalnej. 

 

Dzieci starsze i młodzież:

 

I. Programowanie w LOGO - wstępem do języków programowania (zaawansowane projekty). 

 

II. Tworzenie Słownika Internetowego ,

 

- tworzenie bazy danych (zasoby słownictwa),

 

- z​bieranie informacji z Internetu, książek itp., 

 

- zaprojektowanie szaty graficznej,

 

- wydrukowanie i scalenie dokumentu.

 

III. Obsługa programów narzędziowych,

 

- obsługa programów kompresujących/archiwizujących: WinZip, WinRar, 

 

- oczyszczanie dysku, programy konserwujące: ScanDisk, Defragmentator i inne.

 

IV. Przygotowanie do egzaminu maturalnego, Programowanie w C++, Pascalu, podstawowe 

 

algorytmy i techniki algorytmiczne:

 

- algorytmy badające własności liczb całkowitych i naturalnych,

 

- algorytmy wyszukiwania i porządkowania

 

- algorytmy na tekstach,

 

- proste algorytmy szyfrowania,

 

- metoda dziel i zwyciężaj,     

 

- iteracja i rekurencja.

 

V. Tworzenie strony internetowej, 

 

- poznanie systemy zarządzania treścią (joomla, drupal, WordPress).

 

ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO